Szkoła Podstawowa w Ostrowitem


Idź do treści

Menu główne:


HISTORIA

HISTORIA

KALENDARIUM HISTORYCZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWITEM
01.08.1933r.

Kierownikiem szkoły zostaje p. Franciszek Sikorski, który zastąpił na tym stanowisku

p. Franciszka Dubielę. Dwuklasowa szkoła mieści się w małym, starym budynku krytym

strzecha naprzeciwko „organistówki” nieopodal kościoła.

1946r.


Funkcję kierowniczą nadal pełni Franciszek Sikorski.

Szkołę usytuowano w tutejszej plebani, a po miesiącu przeniesiono do opuszczonego

pałacu, gdzie wyremontowano 4 klasy. Uczęszczają tu dzieci z Ostrowitego, Osetna

i Rywałdzika.

01.09.1954r.


Nowym kierownikiem szkoły zostaje Franciszek Barski.

Od tego roku ks. Proboszcz Jan Chmielecki rozpoczyna prowadzenie lekcji religii.

W pierwszych dniach września rozpoczęto budowę nowej szkoły w Ostrowitem.

12.08.1955r.

Oddanie do użytku nowej szkoły (obecny budynek).

1962 / 1963r.

Od tego roku szkolnego uczniowie będą realizować program 8 – letniej szkoły

podstawowej.

luty 1964r.

Śmierć kierownika szkoły p. Franciszka Barskiego. Do końca roku szkolnego obowiązki

kierownika placówki pełni p. Henryka Kołpacka.

18.08.1965r.


Obowiązki kierownika szkoły przejmuje p. Stefan Oleksiak.

1966 / 1967r.

Po raz pierwszy do szkół przychodzą 7 – latki. W wyniku przeprowadzonego

w budynku szkolnym remontu wygospodarowano jeszcze jedną salę lekcyjną,

gimnastyczną i zajęć praktyczno – technicznych oraz kancelarię, a nawet łaźnię.

1967 / 1968r.

Obowiązki kierownika szkoły obejmuje p. Zbigniew Skotnicki.

W tym roku rozpoczęto budowę domu nauczyciela zwanego „Bombonierką” oraz

ogrodzenia wokół boiska szkolnego.

1968 / 1969r.

Otwarcie w szkole ogniska przedszkolnego, które prowadziła p. Danuta Dolniak.

1972 / 1973r.

Kierownictwo szkół zastąpiono dyrektorami. W oświacie zachodzą zmiany polegające

na organizowaniu zbiorczych szkół gminnych.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem został dołączony punkt filialny w Osetnie,

którego kierownictwo powierzono p. Henryce Kroplewskiej. Założono park szkolny.

1974 / 1975r.

Dołączono do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem punkt filialny w Rywałdziku, którego

kierownictwo powierzono p. Irenie Kaźmierczak.

kwiecień 1979r.

Po 12 latach kierowania szkołą w Ostrowitem odchodzi p. dyrektor Zbigniew Skotnicki.

Jego miejsce zajmuje p. Stanisław Pałkowski.

1979 / 1980r.

Punkt filialny w Osetnie zostaje zlikwidowany.

1981 / 1982r.

W trakcie wakacji rozpoczęto remont szkoły, polegający na przestawieniu wszystkich

pieców i wymalowaniu pomieszczeń.

1992 / 1993r.


Odchodzi na emeryturę p. dyrektor Stanisław Pałkowski, a jego obowiązki przejmuje

żona, p. Krystyna Pałkowska.

1999 / 2000r.


Po raz ostatni szkołę opuścili uczniowie klas ósmych.

Szkołę podstawowa kończą również szóstoklasiści, którzy dalszą naukę będą

kontynuować w Gimnazjum w Bielicach.Nowym katechetą zostaje

ksiądz Jarosław Pestka.

w czerwcu 2000r.

Uczniowie pożegnali p. dyrektor Krystynę Pałkowska.

2000 / 2001r.

Nowym dyrektorem zostaje p. Krzysztof Przybysz.

Po raz pierwszy uczniowie klasy szóstej piszą sprawdzian na zakończenie

edukacji w szkole podstawowej.Kalendarium sporządzono na podstawie opracowania

„Historia Szkoły Podstawowej w Ostrowitem”

napisanego przez dyrektora a zarazem nauczyciela historii

mgr Krzysztofa Przybysza
Strona główna | GALERIA | SZKOŁA | KONKURSY I OLIMPIADY | HISTORIA | POŁOŻENIE | ORGANIZACJE | KOŁA | OGŁOSZENIA | CIEKAWE STRONY | MAPA | KONTAKT | Mapa witryny


Podmenu:

Liczniki na stonę

Powrót do treści | Wróć do menu głównego